Handreiking Omgevingswet NVRR

Handreiking Omgevingswet NVRR

De ParticipatiePraktijk heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging voorRekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) onderzoek gedaan naar de Omgevingswet en biedt met een handreiking rekenkamers en rekenkamercommissies praktische handvatten om hun gemeenteraad te...
Eenzaamheid in Almere

Eenzaamheid in Almere

Doetank Eenzaamheid is een fenomeen met grote implicaties voor individuen én de samenleving. In Almere heeft de ParticipatiePraktijk een doetank tegen eenzaamheid opgericht met daarin ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit het brede sociaal domein. In de...
Programmabureau Ieder kind veilig

Programmabureau Ieder kind veilig

Kinderen zijn voor hun veiligheid afhankelijk van ouders, buren, familie, klasgenoten, leraren, huisarts, wijkagent, sportcoach, kinderpsycholoog, gezinsmanager, overheid en politiek. Deze mensen kunnen naast de oplossing, ook de oorzaak zijn dat kinderen niet veilig...