Maatschappelijke dialoog

Maatschappelijke dialoog

Onze complexe samenleving vraagt meer dan ooit om een open gesprek tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. In een samenleving met veel verschillende leefstijlen, achtergronden en culturen, is het belangrijk om te blijven zoeken naar de verbinding....
Onderzoek

Onderzoek

Onze focus ligt op kwalitatief (rekenkamer)onderzoek, omdat we geloven dat dit de beste manier is om diepgaand inzicht te krijgen in de ervaringen en perspectieven van alle betrokkenen bij een maatschappelijk vraagstuk. Als bureau zijn wij flexibel, snel en...
Strategie en advies

Strategie en advies

De hedendaagse samenleving bestaat uit netwerken, is vloeibaar en continue in beweging. Amsterdam staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals woningnood, vergrijzing, kansenongelijkheid, leefbaarheid, sociale cohesie. Alle vraagstukken kunnen vanuit...
The Future Talks

The Future Talks

The Future Talks We leven in een gepolariseerde tijd, waarin de breuklijnen die zich in de afgelopen decennia hebben gevormd pijnlijk zichtbaar worden. Of het nu gaat om de toenemende verschillen tussen stad en platteland, hoog- en laagopgeleiden, vermogend en...