Strategie en advies

De hedendaagse samenleving bestaat uit netwerken, is vloeibaar en continue in beweging. Amsterdam staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals woningnood, vergrijzing, kansenongelijkheid, leefbaarheid, sociale cohesie. Alle vraagstukken kunnen vanuit verschillende perspectieven worden bekeken.

Ons vertrekpunt

Kenmerkend is daarbij is ons vertrekpunt: de mensen om wie het gaat. De medewerkers in de uitvoering, bewoners, leerlingen, cliënten, patiënten. Op basis van een interactief adviestraject samen met hen komen we tot onze duiding en de strategische verkenning. Alleen samen met alle betrokkenen kan een een betekenisvolle verandering in gang worden gezet.

Wij helpen en ondersteunen daarbij.

  Voorbeelden

  Toekomst brede welvaart op het Friese platteland

  Stadsgesprek: De kracht van de buurt

  Goede gesprek Nieuw-West

  het-gesprek-op-school

  Amsterdam Young Professional Challenge

  Meer in Wat we doen