Uitgelicht

 

juni 2024

Stadsgesprek Toeslagenschandaal – op weg naar herstel

Het toeslagenschandaal heeft grote gevolgen voor veel Amsterdammers. Financiële problemen, onzekerheid, uit huis plaatsingen van kinderen, stress, psychische klachten. Maar het toeslagenschandaal en de afhandeling ervan hebben ook wat gedaan met het vertrouwen tussen overheid en burger. In gesprek met wethouder Moorman vertelt een gedupeerde: “Ik zou degenen die mij dit hebben aangedaan zo graag in de ogen kijken. Dat is het enige dat ik wil. Ze weten waarschijnlijk niet eens wat ze hebben aangericht. Dat is misschien wel nog erger.”

Tijdens het Stadsgesprek Toeslagenschandaal – op weg naar herstel staan we stil bij de hersteloperatie die gaande is. Wat zien we nu gebeuren en wat moet er beter? En ook hoe kunnen we de vertrouwensbreuk tussen overheid en burger herstellen?

Met ombudsman Munish Ramlal
en kinderombudsman Annemarie Tuzgöl-Broekhoven
. En met Marisa Lisse, slachtoffer van het toeslagenschandaal en initiatiefnemer van het Herstelhuis en Judesca Lith-Holsman, projectleider Hersteloperatie Toeslagen van de gemeente Amsterdam. Tot is ook te gast fotograaf Bert Teunissen. Hij maakte het door de SP uitgegeven fotoboek Weggecijferd, teruggevochten waarin hij honderd toeslagenouders anoniem portretteerde.

 

januari 2024

Het gesprek op school geobserveerd

Hoe creëer je een gemeenschappelijke schoolcultuur, waarbij iedereen zich op school thuis, erkend en herkend voelt – met ruimte voor verschil? Movisie heeft onze ontwikkelde interventie ‘Het gesprek op school’ hiervoor wetenschappelijk onderbouwd.

‘Het gesprek op school’ is een interventie waarin docenten, ouders en het schoolbestuur in dialoog om tot gezamenlijke waarden, normen en een gezamenlijk handelingsperspectief te komen.

De interventie is inmiddels succesvol uitgevoerd op 16 Amsterdamse middelbare- en basisscholen, verspreid over de hele stad. En nu dus ook wetenschappelijk onderbouwd!

Meer weten over dit onderzoek en de resultaten? Lees het rapport.

december 2023

Jongeren overhandigen woonmanifest

Vandaag laten ruim vijftig mbo-studenten van Firda een krachtig geluid horen: ze overhandigden een manifest aan zes wethouders van Friese gemeenten om te laten zien dat het tijd is voor verandering. Tijd om te zorgen dat er voor deze belangrijke groep betaalbare en toegankelijke woningen beschikbaar zijn zodat ze in Friesland kunnen blijven wonen.

Wethouders Jelle Zoetendal van Heerenveen, Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân, Hein de Haan van Leeuwarden, Sipke Hoekstra van Smallingerland, Erik de Groot van Harlingen en Roel de Jong van Vlieland namen het manifest in ontvangst tijdens de bijeenkomst Takomstmuzyk in Neushoorn in Leeuwarden. Wethouder Jelle Zoetendal over het manifest: ‘Dit is heel waardevol voor ons. Zoals vaak wordt gezegd, onze jeugd heeft de toekomst. Voor een welvarende en florerende gemeente zijn deze jongeren van groot belang. Ook voor Heerenveen. Dit manifest gaat ons helpen om hier aandacht aan te geven.’

In het manifest staat beschreven hoe de jongeren graag willen wonen. In de buurt van familie en vrienden, het hoeft niet altijd nieuwbouw te zijn maar wel met oog voor duurzaamheid en hergebruik van materialen, dat in een dorp voorzieningen gedeeld kunnen worden en dat er groen in de buurt is. Architect Arnold Homan was ook betrokken bij de totstandkoming van het manifest en juicht dit soort initiatieven toe: ‘Het is goed om de jongeren zelf het woord te geven. Als architect werk ik het graag samen mét toekomstige bewoners: ik ervaar dit als enorm waardevol bij het vormgeven van sociaal-duurzame leefomgevingen die optimaal aansluiten bij de wensen van doelgroepen.’

Dit manifest is ontstaan uit initiatief van provincie Fryslân in samenwerking met dialoogplatform De Uitkijkers en scholengemeenschap Firda.

 

december 2023

WegWijsSalon ZED wint verkiezing Excellent project in de stad 2023

Een prachtige overwinning voor de WegWijsSalon ZED: een inloop voor zelfredzame en dakloze mannen. Gisteren is bekendgemaakt dat dit baanbrekende project de mooie titel ‘Excellent Project in de Stad 2023’ heeft gewonnen. Deze prijs, uitgereikt door Kennisnetwerk Amsterdam, erkent hiermee de innovatieve aanpak van de Avondinloop Zelfredzame Economisch Daklozen in Amsterdam Nieuw-West.

Het juryrapport prijst het project voor het aanpakken van een relatief onderbelichte urgentie: huisvesting voor economisch daklozen in Amsterdam. De jury benadrukt dat het initiatief een verschil maakt voor deze groep, die voorheen tussen wal en schip viel. In een stad waar huisvesting steeds minder vanzelfsprekend is, heeft de WegWijsSalon ZED-Avondinloop op innovatieve wijze gereageerd op dit urgente probleem.

Juryvoorzitter Anna Custers, lector Armoede Interventies Hogeschool van Amsterdam: “Op een zeer laagdrempelige manier weet de WegWijsSalon ZED-Avondinloop in te spelen op een urgent maar vaak niet zichtbaar probleem: economisch daklozen. Mensen die vaak een baan hebben, maar geen huis. De WegWijsSalon weet veel Amsterdammers naar een eigen plek in of buiten de stad te verwijzen. Zeer relevant.”

oktober 2023

Future Talks

De 1e ronde van The Future Talks – waarbij ABP luistert naar de jongeren die in gesprek gaan over hun beelden bij de toekomst – vond plaats op dinsdag 19 september op het VISTA College in Heerlen. 13 leerlingen van de MBO-opleiding Facilitair Leidinggevende beten het spits af. ABP’s bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen was erbij. Hij luisterde naar wat zij van hun toekomst verwachten.

“Echt heel erg leuk en leerzaam om deze jongeren zo bevlogen te horen praten over de wereld van vandaag, maar ook de wereld van morgen. De wereld die wij mede vormgeven met de beslissingen die wij nu nemen”, zegt Van Wijnen na afloop. “Hun gesprek geeft inzicht in hun leefwereld. Ze delen hun zorgen en hoop over hoe wij – volwassenen in het algemeen en als pensioenfonds in het bijzonder – straks het stokje overdragen.”

De jeugd worstelt met problemen rond hun eigen bestaanszekerheid. Het salaris past niet meer bij de kosten van het levensonderhoud. Het is te duur. “Dat is een thema waar wij ook met de overheid en de politiek over moeten hebben”, zegt Van Wijnen bij de afsluiting.

ABP heeft nog een fors aantal edities van The Future Talks in de planning. In elke provincie minimaal één, zodat jongeren uit het hele land gehoord worden. Over hun dromen en hun pijnpunten. ABP wil hun geluiden horen en meewegen. ”Net zoals we stilstaan bij de belangen van alle andere generaties”, zegt Van Wijnen.

10 maart 2023

12e editie BlueCity Circular Challenge van start

Op 13 maart start de 12e editie van de BlueCity Circular Challenge. In zes weken maken multidisciplinaire teams van young professionals een circulair product van een reststroom. Deze editie worden de reststromen ingebracht door onder andere De Efteling, International Flavors & Fragrances Inc. en Cargolux. Op 24 april roept de vakjury de winnaar uit tijdens de BlueCity Circular Night. (Fotografie door Jacqueline Fuijkschot)

15 juni 2023

Stadsgesprek De jeugd na corona

Samen met het Kennisnetwerk Amsterdam organiseert De ParticipatiePraktijk het stadsgesprek De jeugd na corona.Welke corona-gevolgen werken nog steeds door? Tijdens de bijeenkomst inventariseren we met een aantal hoofdrolspelers hoe zij omgaan met de jeugd van tegenwoordig? En natuurlijk komen er jongeren zelf aan het woord.