DEMOCRATIE

Iedereen beslist mee

Burgerparticipatie

Iedereen praat mee

Inclusie

Iedereen telt mee

Onze aanpak

Onze complexe samenleving vraagt meer dan ooit om een open gesprek tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. In een samenleving met veel verschillende leefstijlen, achtergronden en culturen, is het belangrijk om te blijven zoeken naar de verbinding.

Wij organiseren het gesprek in de samenleving met alle betrokkenen. Wij zoeken naar de verbinding en een gedeelde visie. Wij nemen de tijd om echt naar elkaar te luisteren en werken samen aan de samenleving van de toekomst.

Vraag het De ParticipatiePraktijk

Democratie

Beleid en praktijk

Wij doen onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en maken treffend inzichtelijk hoe praktijk en beleid zich tot elkaar verhouden. Door kwalitatief onderzoek, te praten met burgers, bestuurders, professionals en andere betrokkenen laten we zien waar het schuurt, wat de echte effecten van beleid zijn en waar nieuwe verbindingen mogelijk zijn.

Recente Projecten

BURGERPARTICIPATIE

Macht en tegenmacht

De hedendaagse samenleving bestaat uit netwerken, is vloeibaar en continue in beweging. Oude macht van bovenaf gaat gepaard met nieuwe tegenmacht van burgers die zelf aan het roer willen staan. Wij geven strategisch advies over en doen (rekenkamer)onderzoek naar burgerinitiatieven, bewonersorganisaties en hedendaagse vormen van participatie.

Recente Projecten

Inclusie

Erkennen en herkennen

Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet met oog voor ieders individuele identiteit vergt hard werken van iedereen. Want zo’n samenleving is soms lastig en uitdagend; soms botsen ideeën en belangen en soms ontstaan misverstanden.

Wij helpen overheden en maatschappelijke organisaties bij het formuleren van een inclusief beleid. Dat doen we door in gesprek te gaan met bewoners, cliënten, patiënten, scholieren, beleidsmakers, beleidsuitvoerders en bestuurders. Alleen wanneer iedereen betrokken wordt, kan echt inclusief beleid worden gemaakt.

Vraag het de ParticipatiePraktijk