DEMOCRATIE

Beleid en praktijk

Burgerparticipatie

Macht en tegenmacht

Diversiteit

Inclusieve organisatie

Werken aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn

De samenleving is in transitie. Burgers vragen om betrokken overheden en maatschappelijke organisaties. Het vraagt durf van overheden en maatschappelijke organisaties om samen met bewoners, medewerkers, cliënten, patiënten en scholieren tot oplossingen te komen die bijdragen aan de samenleving van morgen.

Wij werken aan een democratische en inclusieve samenleving. We maken controversiële onderwerpen bespreekbaar en organiseren de maatschappelijke dialoog. We doen onderzoek, geven advies en bieden strategische ondersteuning op het gebied van democratie, participatie en inclusie.

Meer over onze Aanpak

Het gesprek op school

Burgerschap voorleven in een gemeenschappelijke schoolcultuur

Het gesprek op school

Scholen zijn de samenleving in het klein. Verschillende mensen met verschillende achtergronden, dromen en wensen, die iedere dag met elkaar leren en samenleven. Normen, waarden, opvattingen en verwachtingen kunnen sterk van elkaar verschillen en soms ook botsen. Dit kan zorgen voor spanningen en lastige situaties in de klas, op het schoolplein en in de lerarenkamer.

Het is belangrijk dat scholen een veilige, open en inclusieve gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt en waar ruimte is voor verschil.

De ParticipatiePraktijk heeft samen met Amsterdamse middelbare scholen een methodiek ontwikkeld waarbij leerlingen, leraren, onderwijsondersteunend personeel en directeuren met elkaar in gesprek gaan over dagelijkse dillema’s en moeilijke onderwerpen op het gebied van diversiteit en inclusie. Het voeren van de dialoog leidt tot handvatten voor het professioneel.

“Het is voor mij heel waardevol om deel te nemen aan de dialoogtafels. De sfeer is veilig, waardoor we controversiele thema's kunnen bespreken."

Docent Montessori Lyceum Oostpoort

“De dialogen zorgen voor een stevige verbinding tussen leerlingen, leraren en leiding. Gedragsregels zijn nu voor iedereen duidelijk.”

Ewald Weiss, bestuurder Progresso

“Je kunt gewoon je mening zeggen hier, zonder dat er wordt geoordeeld.”

Leerling 4 Mavo, Amsterdam Nieuw-West

Alles over Het gesprek op school

Projecten

Actieonderzoek Dementie dichtbij

Actieonderzoek Dementie dichtbij

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Bezoekerservaring Libertum

Bezoekerservaring Libertum

De nieuwe bezoekerservaring van Libertum opent begin 2023 zijn deuren. Het bezoek is interactief en laat leerlingen en gezinnen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Tweede Wereldoorlog en de dilemma’s uit die tijd. Tegelijkertijd komen actuele thema's en...

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

De Participatiepraktijk vormt het programmabureau van Kennisnetwerk Amsterdam en is verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de kennisbijeenkomsten voor de medewerkers van de leden. Ook verzorgen we de communicatie en de website, onderhouden het...

Meer Projecten

Nieuws

lijsttrekkersdebat Kennisnetwerk Amsterdam

12e editie BlueCity Circular Challenge van start

Stadsgesprek: De kracht van de buurt

Stadsgesprek Kennisnetwerk Amsterdam ‘De jeugd na corona’

het-gesprek-op-school

Herinrichting Libertum

Meer in het Nieuws

Over ons

Evelien Hoekstra

Onderzoeker, publicist en adviseur

Pieter de Stefano

Politicoloog, adviseur, onderzoeker

Evelien Hoekstra

Sociaalgeograaf, onderzoeker, publicist en adviseur met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij is gespecialiseerd op het snijvlak van overheid en burgers.

evelien@participatie-praktijk.nl

 

Pieter De Stefano

Politicoloog, onderzoeker, adviseur en verbinder in het publieke domein, gespecialiseerd in maatschappelijke en politieke betrokkenheid van burgers en professionals. Tevens mede-oprichter van het innovatieprogramma Circular Challenge, bestuurslid van sociale onderneming Kringloopbedrijf De Lokatie en voorzitter van Stichting Ecodam.

pieter@participatie-praktijk.nl

Vraag het De ParticipatiePraktijk