DEMOCRATIE

Beleid en praktijk

Burgerparticipatie

Macht en tegenmacht

Diversiteit

Inclusieve organisatie

Werken aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn

De samenleving is in transitie. Burgers vragen om betrokken overheden en maatschappelijke organisaties. Het vraagt durf van overheden en maatschappelijke organisaties om samen met bewoners, medewerkers, cliënten, patiënten en scholieren tot oplossingen te komen die bijdragen aan de samenleving van morgen.

Wij werken aan een democratische en inclusieve samenleving. We maken controversiële onderwerpen bespreekbaar en organiseren de maatschappelijke dialoog. We doen onderzoek, geven advies en bieden strategische ondersteuning op het gebied van democratie, participatie en inclusie.

Meer over onze Aanpak

Het gesprek op school

Burgerschap voorleven in een gemeenschappelijke schoolcultuur

Het gesprek op school

Scholen zijn de samenleving in het klein. Verschillende mensen met verschillende achtergronden, dromen en wensen, die iedere dag met elkaar leren en samenleven. Normen, waarden, opvattingen en verwachtingen kunnen sterk van elkaar verschillen en soms ook botsen. Dit kan zorgen voor spanningen en lastige situaties in de klas, op het schoolplein en in de lerarenkamer.

Het is belangrijk dat scholen een veilige, open en inclusieve gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt en waar ruimte is voor verschil.

Hoe creëer je een gemeenschappelijke schoolcultuur, waarbij iedereen zich op school thuis, erkend en herkend voelt – met ruimte voor verschil? Movisie heeft onze ontwikkelde interventie ‘Het gesprek op school’ hiervoor wetenschappelijk onderbouwd.

‘Het gesprek op school’ is een interventie waarin docenten, ouders en het schoolbestuur in dialoog om tot gezamenlijke waarden, normen en een gezamenlijk handelingsperspectief te komen. Leerlingen, leraren, onderwijsondersteunend personeel en directeuren gaan met elkaar in gesprek  over dagelijkse dillema’s en moeilijke onderwerpen op het gebied van diversiteit en inclusie. Het voeren van de dialoog leidt tot handvatten voor het professioneel.

De wetenschappelijk onderbouwde methodiek is succesvol toegepast op 16 Amsterdamse middelbare- en basisscholen, verspreid over de hele stad.

“Het is voor mij heel waardevol om deel te nemen aan de dialoogtafels. De sfeer is veilig, waardoor we controversiele thema's kunnen bespreken."

Docent Montessori Lyceum Oostpoort

“De dialogen zorgen voor een stevige verbinding tussen leerlingen, leraren en leiding. Gedragsregels zijn nu voor iedereen duidelijk.”

Ewald Weiss, oud-bestuurder Progresso

“Je kunt gewoon je mening zeggen hier, zonder dat er wordt geoordeeld.”

Leerling 4 Mavo, Amsterdam Nieuw-West

Alles over Het gesprek op school

Projecten

The Future Talks ABP

The Future Talks ABP

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Meer Projecten

Nieuws

Onze methodiek ‘Het gesprek op
school’ is wetenschappelijk onderbouwd

Stadsgesprek: De kracht van de buurt

Woonmanifest ROC studenten overhandigd aan wethouders Friesland

het-gesprek-op-school

Future Talks ABP in Heerlen

Meer in het Nieuws

Over ons

Evelien Hoekstra

Onderzoeker, publicist en adviseur

Pieter de Stefano

Politicoloog, adviseur, onderzoeker

Evelien Hoekstra

Sociaalgeograaf, onderzoeker, publicist en adviseur met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij is gespecialiseerd op het snijvlak van overheid en burgers.

evelien@participatie-praktijk.nl

 

Pieter De Stefano

Politicoloog, onderzoeker, adviseur en verbinder in het publieke domein, gespecialiseerd in maatschappelijke en politieke betrokkenheid van burgers en professionals. Tevens mede-oprichter van het innovatieprogramma Circular Challenge, bestuurslid van sociale onderneming Kringloopbedrijf De Lokatie en voorzitter van Stichting Ecodam.

pieter@participatie-praktijk.nl

Vraag het De ParticipatiePraktijk