Maatschappelijke dialoog

Onze complexe samenleving vraagt meer dan ooit om een open gesprek tussen burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. In een samenleving met veel verschillende leefstijlen, achtergronden en culturen, is het belangrijk om te blijven zoeken naar de verbinding.

In dialoog

Onze aanpak kenmerkt zich door het organiseren van het gesprek in de samenleving met alle betrokkenen. Wij zoeken naar de verbinding en een gedeelde visie. Wij nemen de tijd om echt naar elkaar te luisteren en werken samen aan de samenleving van de toekomst.

Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet met oog voor ieders individuele identiteit vergt hard werken van iedereen. Want zo’n samenleving is soms lastig en uitdagend; soms botsen ideeën en belangen en soms ontstaan misverstanden.

Voorbeelden

Future Talks

Stadsgesprek: De kracht van de buurt

Het gesprek op school

het-gesprek-op-school

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

het-gesprek-op-school

Inclusieve werkcultuur

Meer in Wat we doen