Het gesprek op school

Burgerschap voorleven in een gemeenschappelijke schoolcultuur

Het gesprek op school

Scholen zijn de samenleving in het klein. Verschillende mensen met verschillende achtergronden, dromen en wensen, die iedere dag met elkaar leren en samenleven. Normen, waarden, opvattingen en verwachtingen kunnen sterk van elkaar verschillen en soms ook botsen. Dit kan zorgen voor spanningen en lastige situaties in de klas, op het schoolplein en in de lerarenkamer.

Het is belangrijk dat scholen een veilige, open en inclusieve gemeenschap zijn, waarin iedereen zich thuis en gewaardeerd voelt en waar ruimte is voor verschil.

De ParticipatiePraktijk heeft samen met Amsterdamse middelbare scholen een methodiek ontwikkeld waarbij leerlingen, leraren, onderwijsondersteunend personeel en directeuren met elkaar in gesprek gaan over dagelijkse dilemma’s en moeilijke onderwerpen op het gebied van diversiteit en inclusie. Het voeren van de dialoog leidt tot handvatten voor het professioneel handelen.

Wetenschappelijk onderbouwd

De methodiek is succesvol toegepast op 16 middelbare scholen en twee basisscholen en is wetenschappelijk onderbouwd door Movisie. Onze aanpak sluit aan bij de wettelijke burgerschapsopdracht, waarbij het klimaat op school zo moet zijn dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt. Daarnaast draagt de aanpak bij aan een succesvol divers personeelsbeleid.

“Ik vind het Gesprek op school heel waardevol, omdat we gezamelijk in een veilige sfeer, moeilijke onderwerpen kunnen bespreken.”

Docent, Montessori Lyceum Oostpoort

“Je kunt gewoon je mening zeggen, zonder dat er wordt geoordeeld.”

Leerling 4 Mavo, Amsterdam Nieuw-West

“De dialogen zorgen voor een stevige verbinding tussen leerlingen, leraren en leiding. Gedragsregels zijn nu voor iedereen duidelijk.”

Ewald Weiss, bestuurder Progresso

De methodiek

Intake

We voeren een gesprek met de schoolleiding en de vier docenten over de context van de school, de schoolcultuur en de historie van de school. Samen met de schoolleiding selecteren we een kopgroep van zestien docenten.

Kick-off

Tijdens de kick-off met de kopgroep van zestien docenten bespreken we de urgentie en relevantie van het traject, de methodiek en de bredere Amsterdamse context. Ook spelen we het spel ‘ken-jezelf-en-de-ander’.

Dialoogtafels

De kern van het traject wordt gevormd door een serie dialoogtafels. De kopgroep van docenten wordt verdeeld over twee groepen, die ieder deelnemen aan drie dialoogtafels: (i) kennen we onze leerling?, (ii) dilemma’s uit de dagelijkse onderwijspraktijk en (iii) het ontwikkelen van handvatten voor het professioneel handelen.

Daarnaast organiseren we twee dialoogtafels met een groep van tien leerlingen: (i) moeilijke onderwerpen in de klas en (ii) gezien en erkend worden op school. Tot slot organiseren we één dialoogtafel met een groep van tien ouders over gezien en erkend worden op school. Wat is de rol van school en wat is de rol van ouders?

Op basis van de uitkomsten van de dialoogtafels ontwikkelen we praktische handvatten voor de professioneel handelen.

Studiemiddag

Tijdens een studiemiddag delen we de handvatten met alle medewerkers. De medewerkers gaan vervolgens zelf aan de slag met de handvatten rondom actuele casussen uit de onderwijspraktijk.

Deelnemende scholen

Inmiddels hebben ruim 17 scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs deelgenomen.

Doe mee met je school

Evelien Hoekstra

Sociaalgeograaf, onderzoeker, publicist en adviseur met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Zij is gespecialiseerd op het snijvlak van overheid en burgers.

evelien@participatie-praktijk.nl

 

Pieter De Stefano

Politicoloog, onderzoeker, adviseur en verbinder in het publieke domein. Hij is gespecialiseerd in maatschappelijke en politieke betrokkenheid van burgers en professionals.

pieter@participatie-praktijk.nl

Vraag het De Participatie Praktijk