Onderzoek

Onze focus ligt op kwalitatief (rekenkamer)onderzoek, omdat we geloven dat dit de beste manier is om diepgaand inzicht te krijgen in de ervaringen en perspectieven van alle betrokkenen bij een maatschappelijk vraagstuk. Als bureau zijn wij flexibel, snel en nauwkeurig. Onze aanpak kenmerkt zich door grondige analyses, transparantie en betrokkenheid. Wij spreken de taal van de overheid, inwoners en professionals en begrijpen de complexiteit binnen het publieke domein.

Inzichten

Wij doen onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken en maken treffend inzichtelijk hoe praktijk en beleid zich tot elkaar verhouden. Door kwalitatief onderzoek, te praten met burgers, bestuurders, professionals en andere betrokkenen laten we zien waar het schuurt, wat de echte effecten van beleid zijn en waar nieuwe verbindingen mogelijk zijn.

Wij zijn trots op onze uitgebreide ervaring met het doen van (rekenkamer)onderzoek met concrete aanbevelingen over hoe het anders kan en onze deskundigheid op de volgende thema’s: (bewoners)participatie, jongeren, onderwijs, inclusie, democratische verhoudingen, zorg en vergrijzing.

Voorbeelden

Samen zorgen voor Amsterdammers

het-gesprek-op-school

Rekenkameronderzoek Bewonersinitiatieven Alphen aan den Rijn

het-gesprek-op-school

Actieonderzoek Dementie dichtbij

Meer in Wat we doen