Actieonderzoek Dementie dichtbij

Actieonderzoek Dementie dichtbij

Mensen met (beginnende) dementie wonen steeds langer thuis. De komende decennia krijgen ook steeds meer mensen de diagnose dementie. Dat betekent dat de omgeving van mensen met dementie ook steeds meer zo ingericht moet worden dat men verantwoord thuis kan blijven wonen. Dit vereist een integrale aanpak van organisaties en voorzieningen. Ook de Stadionbuurt in Amsterdam Zuid staat voor deze opgave.

In stadsdeel Zuid wonen ruim 145 duizend inwoners. Bijna 22.000 van hen zijn ouder dan 65 jaar. In 2020 woonden zo’n 1.100 mensen met (beginnende) dementie thuis. Door de toenemende vergrijzing is de verwachting dat de komende jaren meer mensen met (beginnende) dementie in Zuid wonen.

Ouderen, ook mensen met (beginnende) dementie, wonen steeds langer thuis. Amsterdam zet zich in om een ’age-friendly city’ te zijn, met als één van de speerpunten dementie. Dat betekent dat de omgeving van mensen met dementie ook steeds meer zo ingericht moet worden dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en zo een dementievriendelijke stad ontstaat.

Mensen met een vorm van dementie moeten zo lang mogelijk in hun buurt hun boodschappen kunnen blijven doen, andere mensen ontmoeten of iets kunnen ondernemen. Daarvoor is het nodig dat iedereen de handen ineenslaat. Niet alleen de zorgprofessional, maar ook met nadruk het sociaal domein en de mensen die een rol vervullen bij de voorzieningen in de buurt.

In dit actieonderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met welzijnsorganisatie SOOZ hebben we gekeken wat er nodig is om mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Na interviews met mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en organisaties in de buurt zijn de organisaties en bewoners samen aan de slag gegaan om een passend aanbod in de buurt vorm te geven.

Projecten

The Future Talks ABP

The Future Talks ABP

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

De Participatiepraktijk vormt het programmabureau van Kennisnetwerk Amsterdam en is verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de kennisbijeenkomsten voor de medewerkers van de leden. Ook verzorgen we de communicatie en de website, onderhouden het...

Bezoekerservaring Libertum

Bezoekerservaring Libertum

De nieuwe bezoekerservaring van Libertum opent begin 2023 zijn deuren. Het bezoek is interactief en laat leerlingen en gezinnen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Tweede Wereldoorlog en de dilemma’s uit die tijd. Tegelijkertijd komen actuele thema's en...

Het gesprek op school

Het gesprek op school

Op woensdag 17 november organiseren we samen met het Spinoza20first een middag waarin alle docenten en ondersteunend personeel onder begeleiding van De ParticipatiePraktijk in gesprek gaan over de vraag welke schoolcultuur zij nastreven.

Inclusieve werkcultuur Amsta

Inclusieve werkcultuur Amsta

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Eerdere Projecten