Het goede gesprek in NIeuw-West

Voor alle schoolleiders en rectoren van middelbare scholen in Nieuw-West organiseerden wij in opdracht van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs een studiedag. Zij spraken met elkaar en met experts over omstandigheden in het stadsdeel die leiden tot een verminderende veiligheid op school (’de straat komt de school binnen’) en die leiden tot slechtere ontwikkel- en leerprestaties van leerlingen.

Schoolleiders en rectoren in gesprek over de uitdagingen

Kinderen in Nieuw–West groeien vaker op in een kwetsbare omgeving, door bijvoorbeeld armoede, slechte huisvesting of taalachterstanden. Tegelijkertijd vinden jongeren in Nieuw–West het moeilijk om een stageplaats te vinden, door het ontbreken van een relevant netwerk of discriminatie. Te veel jongeren uit de wijk kiezen voor het snelle geld en het bijbehorend pad richting de criminaliteit. Deze criminaliteit start steeds jonger en escaleert ook vaker naar harde (gewelds)delicten.

Al deze omstandigheden hebben ook nog een versterkende wisselwerking op elkaar. Het traditionele welzijnswerk en jongerenwerkers zijn steeds vaker onmachtig om deze jongeren te bereiken en te helpen.

Acties

Tijdens de studiedag bogen de schoolleiders zich in de ochtend over vier dossiers: veiligheid in school, armoede, gedragsproblematiek en harde criminaliteit. Niet toevallig hoofdthema’s uit het masterplan Nieuw West. Zij doen dit met meedenkers: experts uit het veld die de schoolleiders up-to-date brengen met hun kennis en ervaring. In de middag kwamen de schoolleiders tot concrete acties. Wat kunnen zij zelf doen? Wat hebben zij nodig van anderen?

Aan het eind van de middag werden deze acties gepresenteerd, in aanwezigheid van de wethouder Marjolein Moorman en Emre Ünver.

De ParticipatiePraktijk verzorgde in opdracht van het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen de inhoudelijke programmering en begeleiding van deze dag.

Wat we nog meer doen

Maatschappelijke dialoog

Maatschappelijke dialoog

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Strategie en advies

Strategie en advies

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Onderzoek

Onderzoek

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Bekijk Alles