De toekomst van brede welvaart op het Friese platteland

MBO-jongeren maken woonmanifest voor betaalbaar wonen

De meeste MBO-jongeren in Friesland willen het liefst wonen in de regio waar zij zijn opgegroeid en waar familie en vrienden wonen. Onderzoekers van het Fries Sociaal Planbureau schrijven: “Ze wisselen niet zo snel van woonplaats voor een baan of opleiding. Ze hebben familie, vrienden en werk in hun omgeving en zien geen reden om te verhuizen. Tenzij ze een partner vinden die ergens anders woont. Ze waarderen de rust en ruimte in Fryslân.”

Een betaalbare woning, zowel koop als huur, is voor een starter erg lastig te krijgen. In veel dorpen en steden zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning; vrije sector huurwoningen zijn weinig voorhanden of onbetaalbaar en hetzelfde geldt voor koopwoningen.

Hierdoor blijven Friese jongeren langer dan door hen gewenst bij hun ouders wonen. Dit zorgt voor intergenerationele conflicten en een afname van levensgeluk. Friese jongeren zijn nodig voor een vitaal en dynamisch Friesland. Al deze tendensen hebben hun weerslag op de brede welvaart van Friesland.

Wat hebben we gedaan?

Ruim 100 studenten van Firda zijn in kleine groepjes aan de slag geweest met hun woonwensen vanuit het brede welvaartsperspectief. Zij hebben met allerlei materialen hun woonwensen weergegeven, met onder andere moodboards, klei en lego.
De beste ideeën zijn vervolgens de meegegaan naar de tweede bijeenkomst in Burgum.

Daarna zijn woningcorporaties, projectontwikkelaars, visionairs met elkaar in gesprek gegaan, los van belangen, op zoek naar oplossingen. Het resultaat van de tweede sessie waren ingrediënten op basis waarvan in de derde sessie aan het manifest is gewerkt door de studenten.

Overhandiging wethouders

Ruim dertig mbo-studenten van Firda lieten een krachtig geluid horen tijdens de bijeenkomst van Takomstmuzyk: ze overhandigden hun manifest aan zes wethouders van Friese gemeenten om te laten zien dat het tijd is voor verandering. Tijd om te zorgen dat er voor deze belangrijke groep betaalbare en toegankelijke woningen beschikbaar zijn zodat ze in Friesland kunnen blijven wonen.

Wethouders Jelle Zoetendal van Heerenveen, Bert Koonstra van Noardeast-Fryslân, Hein de Haan van Leeuwarden, Sipke Hoekstra van Smallingerland, Erik de Groot van Harlingen en Roel de Jong van Vlieland namen het manifest in ontvangst tijdens de bijeenkomst. Wethouder Jelle Zoetendal over het manifest: ‘Dit is heel waardevol voor ons. Zoals vaak wordt gezegd, onze jeugd heeft de toekomst. Voor een welvarende en florerende gemeente zijn deze jongeren van groot belang. Ook voor Heerenveen. Dit manifest gaat ons helpen om hier aandacht aan te geven.’

In het manifest staat beschreven hoe de jongeren graag willen wonen. In de buurt van familie en vrienden, het hoeft niet altijd nieuwbouw te zijn maar wel met oog voor duurzaamheid en hergebruik van materialen, dat in een dorp voorzieningen gedeeld kunnen worden en dat er groen in de buurt is. Architect Arnold Homan was ook betrokken bij de totstandkoming van het manifest en juicht dit soort initiatieven toe: ‘Het is goed om de jongeren zelf het woord te geven. Als architect werk ik het graag samen mét toekomstige bewoners: ik ervaar dit als enorm waardevol bij het vormgeven van sociaal-duurzame leefomgevingen die optimaal aansluiten bij de wensen van doelgroepen.’