Amsterdamse Young Professional Challenge

Amsterdamse Young Professional Challenge

Amsterdamse Young Professional Challenge Amsterdam staat voor grote maatschappelijke vraagstukken, zoals woningnood, vergrijzing, kansenongelijkheid, leefbaarheid, sociale cohesie. Deze vraagstukken zijn zo groot en ingewikkeld dat deze niet kunnen worden ‘opgelost’...
Samen zorgen voor Amsterdammers

Samen zorgen voor Amsterdammers

Samen zorgen voor Amsterdammers Welke rol spelen vrijwilligers in het faciliteren van het langer thuis wonen van Amsterdamse ouderen? Dat onderzocht onderzoeksbureau De ParticipatiePraktijk in opdracht van Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Zowel vrijwilligers als...
The Future Talks ABP

The Future Talks ABP

The Future Talks We leven in een gepolariseerde tijd, waarin de breuklijnen die zich in de afgelopen decennia hebben gevormd pijnlijk zichtbaar worden. Of het nu gaat om de toenemende verschillen tussen stad en platteland, hoog- en laagopgeleiden, vermogend en...
Het goede gesprek in NIeuw-West

Het goede gesprek in NIeuw-West

Schoolleiders en rectoren in gesprek over de uitdagingen in het stadsdeel Voor alle schoolleiders en rectoren van middelbare scholen in Nieuw-West organiseerden wij in opdracht van het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs een studiedag. Zij spraken met elkaar en...
Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

De Participatiepraktijk vormt het programmabureau van Kennisnetwerk Amsterdam en is verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de kennisbijeenkomsten voor de medewerkers van de leden. Ook verzorgen we de communicatie en de website, onderhouden het...