The Future Talks

The Future Talks

The Future Talks We leven in een gepolariseerde tijd, waarin de breuklijnen die zich in de afgelopen decennia hebben gevormd pijnlijk zichtbaar worden. Of het nu gaat om de toenemende verschillen tussen stad en platteland, hoog- en laagopgeleiden, vermogend en...
Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

De Participatiepraktijk vormt het programmabureau van Kennisnetwerk Amsterdam en is verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de kennisbijeenkomsten voor de medewerkers van de leden. Ook verzorgen we de communicatie en de website, onderhouden het...
Het gesprek op school

Het gesprek op school

De samenleving is in transitie. Betrokken burgers vragen om betrokken overheden en maatschappelijke organisaties. Het vraagt durf van overheden en maatschappelijke organisaties om samen met bewoners, medewerkers, cliënten, patiënten en scholieren tot oplossingen te...
Inclusieve werkcultuur Amsta

Inclusieve werkcultuur Amsta

Dialoogtafels en advies Amsta biedt ondersteuning aan Amsterdammers die niet langer zelfstandig of met hulp van hun naasten kunnen functioneren. Amsta biedt aan hun zorg, wonen en welzijn; zowel op één van de dertig locaties in de stad als bij mensen thuis. De...