Eenzaamheid in Almere

Doetank

Eenzaamheid is een fenomeen met grote implicaties voor individuen én de samenleving. In Almere heeft de ParticipatiePraktijk een doetank tegen eenzaamheid opgericht met daarin ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit het brede sociaal domein. In de doetank werken maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en de wethouder aan best practices om eenzaamheid te bestrijden. De ParticipatiePraktijk is begonnen met een rondgang langs relevante Almeerse en provinciale stakeholders om maatschappelijk draagvlak voor de doetank te genereren. Hierna we meerdere grote en kleine thema-bijeenkomsten georganiseerd om de doetank inhoudelijk te voeden. Het resultaat is dat bij bestuurlijk en ambtelijk Almere eenzaamheid als thema steviger op de kaart staat en dat ervaringsdeskundigen een plek hebben gekregen.