Eenzaamheid in Almere

Doetank

Eenzaamheid is een fenomeen met grote implicaties voor individuen én de samenleving. In Almere heeft de ParticipatiePraktijk een doetank tegen eenzaamheid opgericht met daarin ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers uit het brede sociaal domein. In de doetank werken maatschappelijke organisaties, ervaringsdeskundigen en de wethouder aan best practices om eenzaamheid te bestrijden. De ParticipatiePraktijk is begonnen met een rondgang langs relevante Almeerse en provinciale stakeholders om maatschappelijk draagvlak voor de doetank te genereren. Hierna we meerdere grote en kleine thema-bijeenkomsten georganiseerd om de doetank inhoudelijk te voeden. Het resultaat is dat bij bestuurlijk en ambtelijk Almere eenzaamheid als thema steviger op de kaart staat en dat ervaringsdeskundigen een plek hebben gekregen.

Projecten

Inclusieve werkcultuur Amsta

Inclusieve werkcultuur Amsta

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Handreiking Omgevingswet NVRR

Handreiking Omgevingswet NVRR

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Programmabureau Ieder kind veilig

Programmabureau Ieder kind veilig

Kinderen zijn voor hun veiligheid afhankelijk van ouders, buren, familie, klasgenoten, leraren, huisarts, wijkagent, sportcoach, kinderpsycholoog, gezinsmanager, overheid en politiek. Deze mensen kunnen naast de oplossing, ook de oorzaak zijn dat kinderen niet veilig...

Eerdere Projecten