Programmabureau Ieder kind veilig

Kinderen zijn voor hun veiligheid afhankelijk van ouders, buren, familie, klasgenoten, leraren, huisarts, wijkagent, sportcoach, kinderpsycholoog, gezinsmanager, overheid en politiek. Deze mensen kunnen naast de oplossing, ook de oorzaak zijn dat kinderen niet veilig opgroeien. In Nederland zijn 119.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van mishandeling. Dat aantal is de afgelopen jaren niet meer gestegen of gedaald. Grimmige verhalen in de media over de slachtoffers van falende jeugdzorginstellingen en de doorlopende discussies over onnodige bureaucratie, budgetbeperkingen en transities verhullen dat daarbuiten nauwelijks debat plaatsvindt over wat ons belemmert om de oorzaken van onveiligheid weg te nemen.

Ieder Kind Veilig is opgericht om een landelijk en onafhankelijk podium te creëren voor iedereen die de oorzaken van onveilig opgroeiende kinderen aan de orde durft te stellen, en verantwoordelijkheid wil nemen om die oorzaken weg te nemen. Het is vooral ontstaan uit de behoefte om gevoelige, controversiële oorzaken van kindermishandeling beter bespreekbaar te maken tussen de mensen die hier een aandeel in hebben. Dit om te zorgen dat deze oorzaken weggenomen kunnen worden.

De ParticipatiePraktijk vormde het programmabureau. In die hoedanigheid waren we verantwoordelijk voor het netwerk, de programmering van activiteiten en de fondsenwerving.

Projecten

Actieonderzoek Dementie dichtbij

Actieonderzoek Dementie dichtbij

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Bezoekerservaring Libertum

Bezoekerservaring Libertum

De nieuwe bezoekerservaring van Libertum opent begin 2023 zijn deuren. Het bezoek is interactief en laat leerlingen en gezinnen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Tweede Wereldoorlog en de dilemma’s uit die tijd. Tegelijkertijd komen actuele thema's en...

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

De Participatiepraktijk vormt het programmabureau van Kennisnetwerk Amsterdam en is verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de kennisbijeenkomsten voor de medewerkers van de leden. Ook verzorgen we de communicatie en de website, onderhouden het...

Het gesprek op school

Het gesprek op school

Op woensdag 17 november organiseren we samen met het Spinoza20first een middag waarin alle docenten en ondersteunend personeel onder begeleiding van De ParticipatiePraktijk in gesprek gaan over de vraag welke schoolcultuur zij nastreven.

Inclusieve werkcultuur Amsta

Inclusieve werkcultuur Amsta

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Handreiking Omgevingswet NVRR

Handreiking Omgevingswet NVRR

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Eenzaamheid in Almere

Eenzaamheid in Almere

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Eerdere Projecten