Programmabureau Ieder kind veilig

Kinderen zijn voor hun veiligheid afhankelijk van ouders, buren, familie, klasgenoten, leraren, huisarts, wijkagent, sportcoach, kinderpsycholoog, gezinsmanager, overheid en politiek. Deze mensen kunnen naast de oplossing, ook de oorzaak zijn dat kinderen niet veilig opgroeien. In Nederland zijn 119.000 kinderen jaarlijks slachtoffer van mishandeling. Dat aantal is de afgelopen jaren niet meer gestegen of gedaald. Grimmige verhalen in de media over de slachtoffers van falende jeugdzorginstellingen en de doorlopende discussies over onnodige bureaucratie, budgetbeperkingen en transities verhullen dat daarbuiten nauwelijks debat plaatsvindt over wat ons belemmert om de oorzaken van onveiligheid weg te nemen.

Ieder Kind Veilig is opgericht om een landelijk en onafhankelijk podium te creëren voor iedereen die de oorzaken van onveilig opgroeiende kinderen aan de orde durft te stellen, en verantwoordelijkheid wil nemen om die oorzaken weg te nemen. Het is vooral ontstaan uit de behoefte om gevoelige, controversiële oorzaken van kindermishandeling beter bespreekbaar te maken tussen de mensen die hier een aandeel in hebben. Dit om te zorgen dat deze oorzaken weggenomen kunnen worden.

De ParticipatiePraktijk vormde het programmabureau. In die hoedanigheid waren we verantwoordelijk voor het netwerk, de programmering van activiteiten en de fondsenwerving.