Samen zorgen voor Amsterdammers

Samen zorgen voor Amsterdammers

Welke rol spelen vrijwilligers in het faciliteren van het langer thuis wonen van Amsterdamse ouderen? Dat onderzocht onderzoeksbureau De ParticipatiePraktijk in opdracht van Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Zowel vrijwilligers als vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligersorganisaties zijn voor dit onderzoek kwalitatief geïnterviewd.

De resultaten uit het onderzoek Samen zorgen voor Amsterdammers laten zien dat Amsterdamse vrijwilligers niet vrijwilliger worden omdat het Nederlandse zorgbeleid erom vraagt, maar omdat ze graag iets doen wat ze leuk vinden en wat voldoening geeft. Een veilige en afgebakende werkomgeving speelt hierbij een cruciale rol.

Uit het onderzoek blijkt ook dat vrijwilligers soms rollen krijgen toebedeeld waarvoor zij niet direct zijn aangenomen. Zo worden zij van hulpbehoevende Amsterdammers die geen naasten hebben soms gezien als eerste contactpersoon en wordt hen bijvoorbeeld gevraagd om de regie te houden bij een ziekenhuisbezoek.

Hoe kunnen beroepskrachten, vrijwilligerscoördinatoren en vrijwilligers er samen voor zorgen dat de druk op de vrijwilliger in de informele zorg niet te groot wordt in een tijd waarin de druk op de zorg alsmaar groter wordt?

Vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren, vrijwilligersorganisaties, beleidsmakers en zorg- en welzijnsprofessionals praten hierover tijdens een conferentie in Desmet Studio’s op donderdag 21 maart. Dit doen zij onder leiding van Pieter Hilhorst.

Wethouder Alexander Scholtes (Zorg en Maatschappelijke Ontwikkeling) neemt deel aan het panel en reflecteert op het onderzoek. De ParticipatiePraktijk heeft samen met de Vrijwilligers Centrale de programmering en organisatie van de conferentie vormgegeven.

Lees hier het hele onderzoek.

Projecten

Handreiking Omgevingswet NVRR

Handreiking Omgevingswet NVRR

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Eenzaamheid in Almere

Eenzaamheid in Almere

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Programmabureau Ieder kind veilig

Programmabureau Ieder kind veilig

Kinderen zijn voor hun veiligheid afhankelijk van ouders, buren, familie, klasgenoten, leraren, huisarts, wijkagent, sportcoach, kinderpsycholoog, gezinsmanager, overheid en politiek. Deze mensen kunnen naast de oplossing, ook de oorzaak zijn dat kinderen niet veilig...

Eerdere Projecten