Bezoekerservaring Libertum

De nieuwe bezoekerservaring van Libertum opent begin 2023 zijn deuren. Het bezoek is interactief en laat leerlingen en gezinnen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Tweede Wereldoorlog en de dilemma’s uit die tijd. Tegelijkertijd komen actuele thema’s en dilemma’s, zoals polarisatie in de samenleving of onze onzichtbare vijand corona aan bod. De Chocoladefabriek is ons thuis, maar o

Libertum is gevestigd in de voormalige Chocoladefabriek in Gouda. Het is dé hotspot met een vooruitstrevende samenwerking tussen bibliotheek, streekarchief, populaire horeca, oude ambachten en Libertum. De randprogrammering en onderwijsprogramma’s van Libertum vinden ook plaats op locatie in het hele Groene Hart.

Libertum is voortgekomen uit het voormalige Verzetsmuseum Zuid-Holland en biedt ruimte voor vrede en vrijheid. Het doel van Libertum is bij te dragen aan een vreedzame en verdraagzame samenleving. Rondom de kernthema’s identiteit, confrontaties en wrijvingen, verzet en samenleven wil Libertum haar publiek aanzetten tot nadenken, tot debat met elkaar en tot het leveren van een actieve bijdrage aan een vreedzame samenleving.

De ParticipatiePraktijk is als opdrachtgever vanuit Libertum betrokken bij de strategie en ontwikkeling van de nieuwe bezoekerservaring.

Projecten

Handreiking Omgevingswet NVRR

Handreiking Omgevingswet NVRR

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Eenzaamheid in Almere

Eenzaamheid in Almere

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Programmabureau Ieder kind veilig

Programmabureau Ieder kind veilig

Kinderen zijn voor hun veiligheid afhankelijk van ouders, buren, familie, klasgenoten, leraren, huisarts, wijkagent, sportcoach, kinderpsycholoog, gezinsmanager, overheid en politiek. Deze mensen kunnen naast de oplossing, ook de oorzaak zijn dat kinderen niet veilig...

Eerdere Projecten