Bezoekerservaring Libertum

De nieuwe bezoekerservaring van Libertum opent begin 2023 zijn deuren. Het bezoek is interactief en laat leerlingen en gezinnen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Tweede Wereldoorlog en de dilemma’s uit die tijd. Tegelijkertijd komen actuele thema’s en dilemma’s, zoals polarisatie in de samenleving of onze onzichtbare vijand corona aan bod. De Chocoladefabriek is ons thuis, maar o

Libertum is gevestigd in de voormalige Chocoladefabriek in Gouda. Het is dé hotspot met een vooruitstrevende samenwerking tussen bibliotheek, streekarchief, populaire horeca, oude ambachten en Libertum. De randprogrammering en onderwijsprogramma’s van Libertum vinden ook plaats op locatie in het hele Groene Hart.

Libertum is voortgekomen uit het voormalige Verzetsmuseum Zuid-Holland en biedt ruimte voor vrede en vrijheid. Het doel van Libertum is bij te dragen aan een vreedzame en verdraagzame samenleving. Rondom de kernthema’s identiteit, confrontaties en wrijvingen, verzet en samenleven wil Libertum haar publiek aanzetten tot nadenken, tot debat met elkaar en tot het leveren van een actieve bijdrage aan een vreedzame samenleving.

De ParticipatiePraktijk is als opdrachtgever vanuit Libertum betrokken bij de strategie en ontwikkeling van de nieuwe bezoekerservaring.

Projecten

The Future Talks ABP

The Future Talks ABP

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

De Participatiepraktijk vormt het programmabureau van Kennisnetwerk Amsterdam en is verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de kennisbijeenkomsten voor de medewerkers van de leden. Ook verzorgen we de communicatie en de website, onderhouden het...

Het gesprek op school

Het gesprek op school

Op woensdag 17 november organiseren we samen met het Spinoza20first een middag waarin alle docenten en ondersteunend personeel onder begeleiding van De ParticipatiePraktijk in gesprek gaan over de vraag welke schoolcultuur zij nastreven.

Inclusieve werkcultuur Amsta

Inclusieve werkcultuur Amsta

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Eerdere Projecten