Inclusieve werkcultuur Amsta

Dialoogtafels en advies

Amsta biedt ondersteuning aan Amsterdammers die niet langer zelfstandig of met hulp van hun naasten kunnen functioneren. Amsta biedt aan hun zorg, wonen en welzijn; zowel op één van de dertig locaties in de stad als bij mensen thuis. De kernwaarden van Amsta zijn professioneel, persoonlijk, praktisch en liefdevol. Deze kernwaarden vormen de grondslag voor de visie van Amsta, het meerjarenbeleid en de praktijk van de dagelijkse werkvloer.

Bij Amsta werken zo’n 2.200 medewerkers en ca. 500 vrijwilligers. De medewerkers zijn verspreid over 80 teams, die weer deel uitmaken van 35 clusters. Amsta is een 24-uursbedrijf, waar zorg altijd doorgaat. De zorgmedewerkers van Amsta vormen een afspiegeling van Amsterdam. De cliënten van Amsta zijn bijna net zo divers als de zorgmedewerkers en vormen een staalkaart van de diversiteit van Amsterdam.

Deze diversiteit zorgt voor een op-en-top Amsterdamse organisatie, maar zorgt ook voor stevige dilemma’s en lastige situaties in de praktijk.

In dit traject met Amsta komen we met medewerkers tot een inclusieve werkcultuur én concrete handvatten voor in de praktijk.

Projecten

The Future Talks ABP

The Future Talks ABP

Met het team op locatie De Flesseman van Amsta houden we een afsluitende bijeenkomst om gezamenlijk tot teamafspraken te komen.

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

Programmabureau Kennisnetwerk Amsterdam

De Participatiepraktijk vormt het programmabureau van Kennisnetwerk Amsterdam en is verantwoordelijk voor de programmering en organisatie van de kennisbijeenkomsten voor de medewerkers van de leden. Ook verzorgen we de communicatie en de website, onderhouden het...

Bezoekerservaring Libertum

Bezoekerservaring Libertum

De nieuwe bezoekerservaring van Libertum opent begin 2023 zijn deuren. Het bezoek is interactief en laat leerlingen en gezinnen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Tweede Wereldoorlog en de dilemma’s uit die tijd. Tegelijkertijd komen actuele thema's en...

Het gesprek op school

Het gesprek op school

Op woensdag 17 november organiseren we samen met het Spinoza20first een middag waarin alle docenten en ondersteunend personeel onder begeleiding van De ParticipatiePraktijk in gesprek gaan over de vraag welke schoolcultuur zij nastreven.

Eerdere Projecten