Publicaties

Regelmatig publiceert de ParticipatiePraktijk. Soms journalistiek, soms opiniërend. Altijd gericht op het verder brengen van het publieke debat.

Gebreken in de participatiesamenleving

In Idee, het wetenschappelijk tijdschrift van D66, publiceerde we een artikel over de grote onduidelijkheden over wat overheid en burger van elkaar mogen verwachten. Hierdoor ontstaan grote verschillen tussen kansarm en kansrijk, zo schrijven wij.

Lees verder

Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen

De ParticipatiePraktijk heeft de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen gesproken over de participatiesamenleving. "We hebben niet goed in de gaten dat er hele grote groepen mensen zijn die niet aan die verwachtingen kunnen voldoen."

Lees verder

Video-verslag (On)gelijkheid in de participatiesamenleving

De overheid zet steeds meer in op de zelfredzaamheid van burgers. De ParticipatiePraktijk organiseerde hierover in Pakhuis de Zwijger een avond met onder meer hoogleraar Evelien Tonkens, Lotte Vermeij van het Sociaal Cultureel Planbureau en Bianca Verkuijlen van Zorgcoöperatie Schaijk.

Lees verder