De ParticipatiePraktijk doet onderzoek, geeft advies, organiseert het publieke debat en publiceert. Ons onderzoeks- en strategiebureau houdt zich bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken, waar het wringt tussen papier en praktijk. Dat doen we altijd samen met de mensen die dagelijks met de weerbarstige realiteit te maken hebben. Wij zijn gespecialiseerd in burgerparticipatie, democratie en een inclusieve samenleving.

Evelien Hoekstra (1977) is sociaal geograaf en planoloog. Als zelfstandig onderzoeker, publicist en adviseur heeft zij een grote maatschappelijke betrokkenheid, met een specialisatie op het snijvlak van overheid en burgers. Zij publiceerde in onder andere de Volkskrant, Het Parool en De Groene Amsterdammer. Evelien is momenteel ook projectleider van het jeugdzorgplatform ‘Ieder kind veilig’, heeft voor de Ombudsman Metropool Amsterdam onderzoek gedaan naar dakloze gezinnen, voor de Rekenkamercommissie Kempengemeenten naar burgerinitiatieven en voor De Haagse Hogeschool, Inholland, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam naar de praktijk van de participatiesamenleving.

 


Contactgegevens
evelien@participatie-praktijk.nl
+31 6 55836212

Pieter De Stefano (1980) is zelfstandig adviseur, onderzoeker en verbinder in het publieke domein. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en was voorheen werkzaam bij Coolpolitics, waar jongeren en politiek werden samengebracht. Momenteel is Pieter onder andere programmamanager van het Kennisnetwerk Amsterdam, kwartiermaker van jeugdzorgplatform ‘Ieder kind veilig’, is hij initiatiefnemer van de Circular Challenge in Amsterdam en Rotterdam, heeft hij voor de Rekenkamercommissie Kempengemeenten onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven en voor De Haagse Hogeschool, Inholland, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam naar de praktijk van de participatiesamenleving.

Contactgegevens
pieter@participatie-praktijk.nl
+31 6 53818545

We werkten eerder samen met