Hoe geef je gezamenlijk een professioneel statuut vorm, waarin de rechten en plichten van leraren én de school een plaats krijgen? Een koepel van Amsterdamse middelbare scholen wil samen met docenten het gesprek voeren. De ParticipatiePraktijk verzorgt de begeleiding.

Welke vrijheid hebben leraren om zelf hun vak vorm te geven? Wat mogen docenten van de school verwachten? Hoe houden leraren elkaar scherp? De ParticipatiePraktijk verzorgt voor de scholen een dag waarop alle leraren en het onderwijs ondersteunend personeel met de schoolleiding in gesprek gaan over deze vragen. Zodat de schoolleiding daarna een breed gedragen professioneel statuut kan opstellen.

Afbeelding: Gemeente Amsterdam