Burgerinitiatieven in de Kempengemeenten

In opdracht van de Rekenkamercommissie Kempengemeenten heeft de ParticipatiePraktijk onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven in Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

Burgers kunnen op vele manieren participeren in hun gemeenschap, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, het bijwonen van inspraakavonden of het houden van inzamelingsacties. In het onderzoek ‘Burgerinitiatieven Kempengemeenten’ kijken we naar een specifieke vorm van participeren: formele en informele burgerinitiatieven.

Het onderzoek dat in de gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden en Eersel is uitgevoerd, bestaat uit drie verschillende deelrapporten. Welke initiatieven zijn er in de samenleving? Hoe gaan de gemeenten hiermee om? Wat is de rol van de betrokken bestuurders en gemeenteraden? Op basis van ons onderzoek hebben we aanbevelingen aan de gemeenteraden van Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden gedaan.