Onderzoek

Hoe werkt beleid in de praktijk? Via verschillende onderzoeksmethoden – actieonderzoek, beleidsonderzoek, rekenkameronderzoek – biedt de ParticipatiePraktijk antwoord op deze vraag rondom tal van maatschappelijke onderwerpen.

Waar staan leraren voor?

Hoe geef je gezamenlijk een professioneel statuut vorm, waarin de rechten en plichten van leraren én de school een plaats krijgen? Een koepel van Amsterdamse middelbare scholen wil samen met docenten het gesprek voeren. De ParticipatiePraktijk verzorgt de begeleiding.

Lees verder

Gepersonaliseerd leren

Hoe laat je leerdoelen in plaats van leermiddelen leidend zijn in het onderwijs? De ParticipatiePraktijk adviseert een groep scholen die hiermee hebben geëxperimenteerd over hoe zij gezamenlijk het experiment kunnen borgen.

Lees verder

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving

Sinds vijf jaar zet de overheid steeds meer in op de zelfredzaamheid van burgers. Maar hoe werkt dat in de praktijk? De ParticipatiePraktijk heeft hier onderzoek naar gedaan in drie grote steden en twee landelijke omgevingen.

Lees verder

Omgevingswet en gemeenteraden

Welke gevolgen heeft de Omgevingswet voor gemeenteraden? De ParticipatiePraktijk heeft onderzoek gedaan naar deze veranderingen en biedt in de handreiking rekenkamers en rekenkamercommissies praktische handvatten om hun gemeenteraad of -raden te ondersteunen bij het vinden van een nieuw evenwicht.

Lees verder

Burgerinitiatieven in de Kempengemeenten

Burgers worden steeds actiever in het vormgeven van de samenleving. De ParticipatiePraktijk heeft in opdracht van de Rekenkamercommissie Kempengemeente onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven in de gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

Lees verder

Dakloze gezinnen in Amsterdam

De huisvesting en opvang van gezinnen blijft een zorgpunt voor de Kinderombudsman van Amsterdam. Daarom heeft de ParticipatiePraktijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van het grote aantal dakloze gezinnen in de hoofdstad.

Lees verder