Artikelen door Pieter De Stefano

Doetank Eenzaamheid in Almere

In de Doetank werken maatschappelijke organisaties, boegbeeld wethouder Froukje de Jonge en ervaringsdeskundigen aan best practices om eenzaamheid te bestrijden. De ParticipatiePraktijk is begonnen met een rondgang langs relevante Almeerse en provinciale stakeholders om maatschappelijk draagvlak voor de Doetank te genereren. Hierna heeft de ParticipatiePraktijk meerdere grote en kleine thema-bijeenkomsten georganiseerd om de Doetank inhoudelijk […]

Waar staan leraren voor?

Welke vrijheid hebben leraren om zelf hun vak vorm te geven? Wat mogen docenten van de school verwachten? Hoe houden leraren elkaar scherp? De ParticipatiePraktijk verzorgt voor de scholen een dag waarop alle leraren en het onderwijs ondersteunend personeel met de schoolleiding in gesprek gaan over deze vragen. Zodat de schoolleiding daarna een breed gedragen […]

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren betekent denken vanuit leerdoelen in plaats van leermiddelen. Met de inzet van veelal nieuwe digitale middelen en een nieuwe houding van docenten kunnen leerlingen een leerpad volgen dat op hun specifieke situatie is toegespitst. Een aantal basis- en middelbare scholen in Amsterdam en Almere heeft hier de afgelopen jaren mee geëxperimenteerd en de […]

Omgevingswet en gemeenteraden

Bij de invoering in 2021 vervangt de Omgevingswet 26 wetten in het fysieke domein. Daarnaast wordt het aantal betrokken algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen sterk teruggebracht. Deze bundeling van wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, monumenten, milieu, natuur en water vormt de basis voor een meer integraal beheer van en ontwikkelingen in […]

Nederlandse kennis op het wereldtoneel

De Hannover Messe is de grootste industriebeurs ter wereld, met meer dan 200.000 bezoekers uit tientallen landen. Het wereldtoneel van innovatie, met daarnaast een grote politieke impact. Om de Nederlandse kennissector daar krachtig te presenteren, ontwikkelde de ParticipatiePraktijk samen met ScienceGuide de ‘Wissenstag’. Deze dag stond in het teken van de triple helix van kennis […]

Stimulering jong bèta talent

Tijdens de eerste editie van ScienceMakers werden ongeveer 100 Nederlandse jonge uitblinkers door astronaut André Kuipers gehuldigd. De feestelijke middag vond plaats in de Gashouder in Amsterdam. De ParticipatiePraktijk verzorgde in opdracht van Platform Bèta Techniek de concept-ontwikkeling, branding en het projectmanagement.

“Complex toezicht helpt niet om kinderen te beschermen”

Sinds 2017 is René Peters lid van de Tweede Kamer en heeft jeugdzorg in zijn portefeuille. Daarvoor was hij zes jaar wethouder jeugd van de gemeente Oss. “Het stelsel van toezichthouders is complex en wordt steeds complexer. Iedere keer dat er wat fout gaat komen er toezichthouders bij. Zo moet je niet willen werken.” “Er […]

Ervaringsdeskundigheid: juist bij ingewikkelde casus

“Ik heb heel veel therapie en begeleiding thuis gehad. Daarna heb ik bij vrienden en in een pleeggezin gewoond om uiteindelijk op een leefgroep te belanden. Voor mijn gevoel woog mijn wil minder zwaar dan die van mijn ouders. Maar toen ik hierover later met hen in gesprek ging, bleken zij eenzelfde beleving te hebben […]