Artikelen door Evelien Hoekstra

Gebreken in de participatiesamenleving

Ruim vijf jaar nadat de participatiesamenleving als opvolger van de verzorgingsstaat werd geïntroduceerd, blijken grote onduidelijkheden te bestaan over wat overheid en burger van elkaar mogen verwachten. Hierdoor ontstaan grote verschillen tussen kansarm en kansrijk.   Omdat zijn vrouw de vorige avond onverwacht is opgenomen in het ziekenhuis, heeft meneer Rienstra de hulp van Buurtzorg […]

Platform Ieder Kind Veilig

Dat het aantal mishandelde kinderen niet daalt, komt deels omdat er systeemcondities zijn, waardoor ouders niet in staat zijn kinderen in veiligheid op te laten groeien – zoals hardnekkige schulden. Deels betreft het systeemcondities die jeugdzorginstellingen beletten om krachtig hun werk te doen – zoals de stapeling van toezichthouders. En deels betreft het systeemcondities binnen […]

(On)gelijkheid in de participatiesamenleving

Ruim vijf jaar nadat de participatiesamenleving werd geïntroduceerd, heeft de PartcipatiePraktijk de balans opgemaakt door in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en de Brabantse dorpen Schaijk en Ravenstein op zoek te gaan naar de dagelijkse praktijk van de participatiesamenleving. We hebben gesproken met tientallen bewoners, mantelzorgers, jongerencoaches, wijkverpleegkundigen, beleidsambtenaren, wethouders, denkers en doeners. Vanuit deze praktijk […]

Te weinig ondersteuning voor burgerinitiatief

De gemeente erkent het belang van mondige burgers en moedigt dit ook aan, maar de handelingswijze van de gemeente sluit hier niet bij aan. Zo luidt-letterlijk-de conclusie van de Rekenkamercommissie Kempengemeenten op basis van een onderzoek dat zij dit voorjaar uitvoerde naar de manier waarop drie Kempengemeenten (Reusel-De Mierden, Oirschot en Eersel) omgaan met initiatieven vanuit de […]

Handreiking: Omgevingwet en lokale democratie

De Omgevingswet legt een grote nadruk op participatie van belanghebbenden: inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en andere bestuurslagen. In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht, maar gemeenten kunnen nu al aan de slag met de implementatie en sommige voorlopers doen dat ook al. Met de Omgevingswet veranderen bevoegdheden van de gemeenteraad binnen het ruimtelijk domein van de […]

“Effectief toezicht bestaat niet in de jeugdzorg.”

Korver neemt een slok van zijn koffie. Na de hectische periode rondom de zaak Hendriquez, heeft hij tijd om zijn licht te laten schijnen op de jeugdzorg. Als advocaat staat zowel ouders en kinderen als jeugdzorg-medewerkers bij. “Kijk,” begint hij, “via jeugdzorg grijpt de overheid diep in het leven van kinderen en ouders in. Dan […]

Burgerinitiatieven in de Kempengemeenten

In opdracht van de Rekenkamercommissie Kempengemeenten heeft de ParticipatiePraktijk onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven in Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Burgers kunnen op vele manieren participeren in hun gemeenschap, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk, het bijwonen van inspraakavonden of het houden van inzamelingsacties. In het onderzoek ‘Burgerinitiatieven Kempengemeenten’ kijken we naar een specifieke vorm van participeren: formele en […]

Dakloze gezinnen in Amsterdam

De onzekere en soms uitzichtloze situatie in de opvang is niet wenselijk voor kinderen. Het afgelopen jaar bezochten de Kinderombudsman en haar medewerkers diverse opvanglocaties en voerden zij gesprekken met de GGD, hulpverleners, ambtenaren en andere betrokken professionals. De gemeente lijkt hard te werken aan het creëren van meer woonruimte maar in de tussentijd hebben […]