Hoe zorgen we voor voldoende enthousiasme onder jongeren om voor technische en exacte opleidingen te kiezen? Onder andere door jonge bèta uitblinkers in het zonnetje te zetten! De ParticipatiePraktijk begeleidde de eerste editie van ScienceMakers.

Tijdens de eerste editie van ScienceMakers werden ongeveer 100 Nederlandse jonge uitblinkers door astronaut André Kuipers gehuldigd. De feestelijke middag vond plaats in de Gashouder in Amsterdam. De ParticipatiePraktijk verzorgde in opdracht van Platform Bèta Techniek de concept-ontwikkeling, branding en het projectmanagement.