Doetank Eenzaamheid in Almere

In de Doetank werken maatschappelijke organisaties, boegbeeld wethouder Froukje de Jonge en ervaringsdeskundigen aan best practices om eenzaamheid te bestrijden. De ParticipatiePraktijk is begonnen met een rondgang langs relevante Almeerse en provinciale stakeholders om maatschappelijk draagvlak voor de Doetank te genereren. Hierna heeft de ParticipatiePraktijk meerdere grote en kleine thema-bijeenkomsten georganiseerd om de Doetank inhoudelijk te voeden. Het resultaat is dat bij bestuurlijk en ambtelijk Almere eenzaamheid als thema steviger op de kaart staat en dat ervaringsdeskundigen een plek hebben gekregen.