Waar staan leraren voor?

Welke vrijheid hebben leraren om zelf hun vak vorm te geven? Wat mogen docenten van de school verwachten? Hoe houden leraren elkaar scherp? De ParticipatiePraktijk verzorgt voor de scholen een dag waarop alle leraren en het onderwijs ondersteunend personeel met de schoolleiding in gesprek gaan over deze vragen. Zodat de schoolleiding daarna een breed gedragen professioneel statuut kan opstellen.

Afbeelding: Gemeente Amsterdam

Gepersonaliseerd leren

Gepersonaliseerd leren betekent denken vanuit leerdoelen in plaats van leermiddelen. Met de inzet van veelal nieuwe digitale middelen en een nieuwe houding van docenten kunnen leerlingen een leerpad volgen dat op hun specifieke situatie is toegespitst. Een aantal basis- en middelbare scholen in Amsterdam en Almere heeft hier de afgelopen jaren mee geëxperimenteerd en de Vrije Universiteit heeft onderzoek gedaan naar de resultaten. Nu is het punt gekomen om een punt te markeren: wat hebben de scholen bereikt en hoe gaan zij de komende jaren verder aan de slag hiermee? De ParticipatiePraktijk adviseert scholen bij het markeren van dit punt middels een zomers congres en verzorgt de inhoud en vorm hiervan.

(afbeelding: Sebastiaan ten Burg, CC BY 2.0)

Platform Ieder Kind Veilig

Dat het aantal mishandelde kinderen niet daalt, komt deels omdat er systeemcondities zijn, waardoor ouders niet in staat zijn kinderen in veiligheid op te laten groeien – zoals hardnekkige schulden. Deels betreft het systeemcondities die jeugdzorginstellingen beletten om krachtig hun werk te doen – zoals de stapeling van toezichthouders. En deels betreft het systeemcondities binnen de overheid – zoals de omgang met vluchtelingenkinderen.

Met een groeiende groep partners beoogt het platform Ieder Kind Veilig systeemcondities op te heffen, door deze eerst bloot te leggen, te onderzoeken en te agenderen. Platform Ieder Kind Veilig is activistisch: we willen verandering veroorzaken, juist daar waar het moeilijk is en waar er belangen- en ideeëntegenstellingen zijn.