De ParticipatiePraktijk werkt aan een inclusieve en democratische samenleving waarin iedereen meedoet. Een samenleving waar het systeem werkt voor mensen, in plaats van mensen voor het systeem. Waar alle mensen tot hun recht komen, ook wanneer zij kwetsbaar zijn of een achterstand hebben. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken, juist wanneer het moeilijk wordt en waar de overheid zorgt wanneer het niet gaat.

Het vraagt lef van overheden en maatschappelijke organisaties om echt te luisteren naar de mensen. Eigen medewerkers, cliënten, patiënten, bewoners en scholieren. Lef om participatie niet als sluitstuk van een proces te zien, maar als startpunt. Hoe willen we met elkaar dat de samenleving eruitziet?

De ParticipatiePraktijk helpt overheden en maatschappelijke organisaties om dit lef te tonen. Complexe maatschappelijke vraagstukken, waar het wringt tussen papier en praktijk, pakken wij gezamenlijk aan. Social designers en kunstenaars voegen we regelmatig aan ons team toe om mee te denken en te ontwikkelen.

Onderzoek

Waar staan leraren voor?


Hoe geef je gezamenlijk een professioneel statuut vorm, waarin de rechten en plichten van leraren én de school een plaats krijgen? Een koepel van Amsterdamse middelbare scholen wil samen met docenten het gesprek voeren. De ParticipatiePraktijk verzorgt de begeleiding. Lees verder >

Advies

Platform Ieder Kind Veilig

In Nederland groeien 120.000 kinderen per jaar in onveiligheid op. Het platform Ieder Kind Veilig stelt zich ten doel om dit aantal te laten dalen.… Lees verder >

Publicaties

Gebreken in de participatiesamenleving

In Idee, het wetenschappelijk tijdschrift van D66, publiceerde we een artikel over de grote onduidelijkheden… Lees verder >